מדעי הצמח והסביבה

מחלקתנו חוקרת את יחסי הגומלין בין צמחים ומיקרובים לבין סביבתם.
מספר קבוצות עוסקות בהשפעות חיוביות ושליליות של תנאי עקה ביוטיים (מחוללי מחלות, סימביוזה) ותנאי עקה אביוטיים (טמפרטורה, מליחות, חמצון) על צמחים ומיקרובים, ותפקידם בהסתגלות אורגאניזמים לתנאים סביבתיים מנוגדים. דגש מיוחד מושם על הגנטיקה של מסלולים מאותתי עקה (stress signaling pathways).  
כמו כן אנו חוקרים הומיאוסטאזיס של ברזל ומקצבים ביולוגיים בצמחים.
קבוצות מחקר אחדות חוקרות אקולוגיה מיקרוביאלית של פני עצים, ובוחנות כיצד גדלים מיקרובים בביופילמים בתנאי מליחות גבוהה.
קבוצות אחרות מפתחות מיקרובים כחיישנים ביולוגיים.  
פוטוסינתזה הינה מוקד העניין של קבוצה נוספת, החוקרת את המבנה והדינאמיקה של המערכת הפוטוסינתיטית.
כל הנושאים הללו נחקרים תוך שימוש בטכניקות וגישות מתקדמות בתחומי הגנטיקה, הביוכימיה והביולוגיה של התא.
דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן
ראש מחלקה
02-65-86455 סילברמן 3-428
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן
ראש חוג
02-65-86455 סילברמן 3-428
גב' מרים רביבו
ראש מזכירות
02-65-85100 02-6586296
גב' אביטל בן-סימון
צוות מזכירות
02-65-86530 סילברמן 3-4XX

2019

מועד ומיקום מידע
ראשון, ספטמבר 15, 2019 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Ms. Ola T. Karmi

Title: NEET proteins’ Structure & Function - Focus on NAF-1 & WFS-T2

רביעי, יולי 24, 2019 - 10:00

מועדון הסגל, בניין סילברמן

Speaker: Prof. Joe Gale, Life Sciences Institute, HUJI, Amri Wandel, Racach Inst., HUJI, Hugh Hill, Int. Space U., Strasbourg

Title: A midsummer-night’s dream (nightmare?).Do rapid advances in computation and AI portend an imminent Singularity and the end of Biology?

 
ראשון, יוני 23, 2019 - 09:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Dr. Silit Lazare, Deptament of Life Sciences, BGU & Fruit Trees Science, Gilat center, ARO 

Title: The groundwork of lily flowering

 
ראשון, יוני 16, 2019 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Prof. Rachel Amir, MIGAL – Galilee Research Institute

Title: Why are there no plants that are rich in the essential amino acid methionine in nature? Initial evidence and association with oxidative stress

ראשון, יוני 2, 2019 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Prof. Yair Zarmi,Department of Solar Energy and Environmental Physics, Jacob Blaustein Institutes for Desert Research, BGU

Title: Pulsed light: The way to significantly enhance photosynthetic photon efficiency of unicellular algae

 
ראשון, מאי 26, 2019 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Dr.  Alexander Weide, School of Archaeology, University of Oxford

Title: Reconstructing wild cereal exploitation and early cultivation in western Asia

 
ראשון, מאי 19, 2019 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Hanan Schoffman,Plant and Environmental Science Department, HUJI

Title: Same pigments, different context. What happens to Synechocystis 6803 under iron limitation and why is IsiA important.

 
ראשון, מאי 12, 2019 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Dr. Etti Or, Plant Sciences, Fruit Tree Sciences, ARO

Title: From the vineyard to the tube and back- regulation of grape bud dormancy release

 
ראשון, מאי 5, 2019 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Prof. Ronnie Ellenblum, The Department of Geography, Faculty of Social Sciences, HUJI

Title: "Fragility" Climatic Changes and Societal Transformations

 
ראשון, אפריל 28, 2019 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Dr. Merav Seifan, The Mitrani Department of Desert Ecology, Swiss Institute for Dryland Environmental and Energy Research, The Jacob Blaustein Institutes for Desert Research, BGU

Title: A rose is a rose? potential variability in response to aridity in the True Rose of Jericho and its Brassicaceae relatives

 
ראשון, אפריל 14, 2019 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Dr. Yehu Moran, Department of Ecology, Evolution and Behavior, HUJI

Title: Cnidarian microRNAs shed new light on the evolution of post-transcriptional regulation

 
ראשון, אפריל 7, 2019 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Prof. Georg Jander, Boyce Thompson Institute for Plant Research, NY, USA

Title: Biochemical trade-offs in maize-insect interactions

 

 

ראשון, מרץ 31, 2019 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Dr.Carmit Ziv, Postharvest and Food Sciences, Postharvest Science of Fresh Produce, ARO

Title: An ODD story of lipids during pathogenic interactions.

 
ראשון, מרץ 24, 2019 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Dr. Nadav Kashtan, Department of Plant Pathology and Microbiology, Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment , HUJI

Title: Bacterial survival in microscopic wetness

 
ראשון, מרץ 17, 2019 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Prof. lilach Hadany, Department of Molecular Biology and Ecology of Plants, TAU

Title: Can plants hear?

ראשון, פברואר 24, 2019 - 10:00

מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Paul Lawson, Center for Microbial Identification and Taxonomy, Department of Microbiology and Plant Biology, The University of Oklahoma

Title: Microbiomes: clinical, animal and environmental communities

ראשון, פברואר 10, 2019 - 10:00

מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Richard D. Vierstra, Department of Biology, Washington University in St. Louis

Title: Autophagy: the master of bulk and selective recycling 

ראשון, ינואר 13, 2019 - 10:00

מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Tal Luzzatto-Knaan, Department of Marine Biology, University of Haifa

Title: Natural products in 3D: Diversity, distribution and discovery

 
ראשון, ינואר 6, 2019 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Yariv Brotman, Life Sicences, Ben-Gurion University in the Negev

Title: Mapping the Arabidopsis metabolic landscape by untargeted metabolomics at different environmental conditions

2018

מועד ומיקום מידע
ראשון, נובמבר 18, 2018 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Prof. Rachel Greenת Plant and Environmental Sciences, The Alexander Silberman Institute of Life Sciences, The Hebrew University of Jerusalem

Title: In sync with the outside: plant clocks

ראשון, נובמבר 11, 2018 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Prof. Shahal Abbo, The R.H. Smith Institute for Plant Sciences and Genetics in Agriculture, The Faculty of Agriculture, The Hebrew University of Jerusalem 

Title: Plant domestication vs. Crop evolution; How can we distinguish between the two and why does it matter? 

ראשון, אוקטובר 14, 2018 - 10:00

חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Dr. Ofra Chen

Title: Algae based drug delivery platform

ראשון, ינואר 21, 2018 - 10:00 עד 11:00

חדר 1-504, בניין סילברמן

Speaker: Prof. Naomi Ori Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment The Hebrew University of Jerusalem

Title: Auxin-mediated specification of distinct growth domains in the tomato leaf margin

 

פרופ' אהרון אורן
פרופ' אהרון אורן
פרופ' אהרון אורן
פרופ' שמשון בלקין
פרופ' אהרון אורן
גברת ליאת בר-אייל
פרופ' אהרון אורן
פרופ' אהרון אורן
פרופ' אהרון אורן
פרופ' אהרון אורן
פרופ' רחל גרין
פרופ' אהרון אורן
פרופ' אהרון אורן
פרופ' אהרון אורן
דוא"ל טלפון נייד פקס משרד
ד"ר תמר אבין-ויטנברג ד"ר תמר אבין-ויטנברג

אתר החוקרת
02-65-94062 סילברמן 2-464
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן

02-65-86455 02-6584425 סילברמן 3-428
פרופ' אהרון אורן פרופ' אהרון אורן

02-65-84951 02-6584425 סילברמן 3-484
פרופ' שמשון בלקין פרופ' שמשון בלקין

אתר החוקר
02-65-84192 02-6585559 סילברמן 3-482
גב' אביטל בן-סימון

02-65-86530 סילברמן 3-4XX
גברת ליאת בר-אייל גב' ליאת בר-אייל

02-65- סילברמן 3-4XX
פרופ' אמריטוס יוסף גיל פרופ' (אמריטוס) יוסף גיל

02-65-
פרופ' אמריטוס בן-ציון גינצבורג פרופ' (אמריטוס) בן-ציון גינצבורג

02-65-
פרופ' רחל גרין פרופ' רחל גרין

אתר החוקרת
02-65-85391 02-6584425 סילברמן 3-468
ד"ר מירב דרש ד"ר מירב דרש

02-65-85243 סילברמן 3-217
דר' חגית זר ד"ר חגית זר

02-65-86877
דר' מרים חסידים ד"ר מרים חסידים

02-65-86455 סילברמן 3-4XX
פרופסור אלכס לוין פרופ' אלכס לוין

02-65-86543 סילברמן 2-468
גברת דורית מיכאלי גב' דורית מיכאלי

02-65-85738 סילברמן 3-219
פרופ' רחל נחושתאי פרופ' רחל נחושתאי

02-65-85242 סילברמן 3-221
פרופ' אמריטוס עוזי פליטמן פרופ' (אמריטוס) עוזי פליטמן

02-65-
פרופ' אהרן קפלן פרופ' (אמריטוס) אהרן קפלן

אתר החוקר
02-65-85234
פרופ' ניר קרן פרופ' ניר קרן

אתר החוקר
02-65-85233 02-6584425 סילברמן 3-417
גב' מרים רביבו

02-65-85100 02-6586296