מדעי הצמח והסביבה סמינר מיוחד

מועד
24/02/2019 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Paul Lawson, Center for Microbial Identification and Taxonomy, Department of Microbiology and Plant Biology, The University of Oklahoma

Title: Microbiomes: clinical, animal and environmental communities