פרס SMART

בכל מחזור יחולקו עד ארבעה פרסים בסך 1,000 ש"ח כ"א.
בסוף השנה האקדמית יערך מפגש מיוחד, בו יציגו כל הזוכים בפרס את עבודותיהם.
 
חברי ועדת הפרס:
  1. ד"ר יעל ליטבק
  2. ד"ר נתנאל צארום
  3. ד"ר יונתן צור
  4. ד"ר אורן קולודני
  5. ד"ר אורן רם

בכל סבב יישתתפו רק חברי ועדה שאינם מנחים סטודנטים המתמודדים על הפרס באותו סבב.

הנחיות:
  • זכאים להגיש מועמדות לפרס סטודנטים לתארים מתקדמים אשר היו/הינם רשומים במכון למדעי החיים בזמן פרסום המאמר, ואשר קיבלו הדרכה לתואר מחברי סגל במכון למדעי החיים.
  • המועמד/ת חייב/ת להיות מחבר/ת ראשון/נה (באופן בלעדי או במשותף) של המאמר המוגש לפרס.
  • הערכת המאמרים המוגשים תתבצע עפ"י הקריטריונים הבאים: מקוריות, יצירתיות, השפעה צפויה של הפרסום על תחום המחקר, האימפקט פקטור של העיתון המדעי בו התפרסם המאמר והדירוג שלו.
  • ניתן להגיש מאמר לפרס פעם אחת בלבד (אלא אם כן, במקרים מיוחדים, ועדת הפרס תחליט אחרת).
  • הזוכים בפרס יכולים להגיש מאמר נוסף לפרס רק כעבור שנה.
  • ניתן להגיש לפרס אך ורק מאמרים שהתפרסמו או התקבלו לפרסום. לא יתקבלו מאמרים בהכנה (in preparation) או בשלב התיקונים להגשה מחודשת (in revision).
  • על מנת למנוע ניגודי עניינים, במידה שיוגש מאמר ע"י סטודנט המודרך על ידי אחד מחברי ועדת השיפוט, יוחלף אותו חבר ועדה בחבר סגל אחר. 
  • ועדת הפרס יכולה להחליט שלא להעניק את הפרס בסבב מסוים.
  •  כל המאמרים שיוגשו יפורסמו באתר המכון ובדף הפייסבוק של המכון "ביולוגיה בעברית". 
 

ההגשה מתבצעת בטופס מקוון באתר הבא:
https://bit.ly/3BjRiEf

 
המועמדים מתבקשים להגיש בטופס המקוון את החומרים הבאים:
  • פרטים אישיים
  • גרסת PDF של המאמר
  • סיכום קצר של המחקר בעברית לצורך פרסום ברשתות החברתיות.
  • סיכום קצר של המחקר באנגלית לצורך פרסום ברשתות החברתיות
  • תמונה או תרשים באיכות גבוהה יחד עם הסבר קצר לצורך פרסום ברשתות החברתיות.
מועד אחרון להגשה 15 במרץ 2022.
ניתן להגיש בסבב זה מאמרים שהתפרסמו בין 31.12.2021 עד 1.7.2021.