מחלקות

קבוצות המחקר במכון למדעי החיים מאורגנות בשש מחלקות. יחד עם זאת, המחקר במכון הינו אינטרדיסציפלינרי וחורג מגבולות המחלקות.