מעבדות הוראה

מעבדות הוראה

...

דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר מרגנית כהן
מנהלת מעבדות הוראה
02-65-86219
גב' שרה אסתיכנג'י
צוות מעבדות הוראה
02-65-84419
גב' דליה הילמן
צוות מעבדות הוראה
02-65-
גב' חנאן סלמאן
צוות מעבדות הוראה
02-65-86025
מר רפי שרגאי
צוות מעבדות הוראה
02-65-85543