מלגות קיץ תש"פ (2020)

אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לתכנית מלגות הקיץ תש"ף (2020), המאפשרת לסטודנטים מצטיינים להכיר את מעבדות המכון למדעי החיים.
במסגרת התכנית ישתלבו הסטודנטים בעבודה מדעית במעבדות המכון בהיקף של 200 שעות.
זכאים להיכלל בתכנית זו רק סטודנטים למדעי החיים הלומדים לתואר ראשון, אשר קיבלו אישור מחבר סגל בכיר של המכון לעבוד במעבדתו.
עדיפות תינתן לסטודנטים המסיימים שנה ראשונה או שנייה לתואר ולסטודנטים שלא קיבלו מלגת קיץ בעבר.
 
 
גובה המלגה: 6,200 ש"ח.
 
לפרטים ניתן לפנות למזכירות לענייני הוראה, המכון למדעי החיים
 
טל: 02-6585337   02-6585445
 
 
לרישום יש להגיש את הטפסים הבאים
טופס הרשמה (עם אישור מנחה),  
טופס בטיחות (יש למלא לאחר שעוברים הדרכת בטיחות) 
 
המועד האחרון להגשת הטפסים: יום חמישי  18.6.2020