מלגות קיץ תשפ"א (2021)

אנו שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה לתכנית מלגות הקיץ תשפ"א (2021), המאפשרת לסטודנטים מצטיינים להכיר את מעבדות המכון למדעי החיים.
במסגרת התכנית ישתלבו הסטודנטים בעבודה מדעית במעבדות המחקר במכון בהיקף של 200 שעות.
זכאים להיכלל בתכנית זו רק סטודנטים למדעי החיים המסיימים שנה ראשונה או שניה בתואר ראשון, אשר קיבלו אישור מחבר סגל בכיר של המכון לעבוד במעבדתו.
סטודנטים שקיבלו מלגת קיץ בעבר אינם זכאים להגיש בקשה.
 
 
גובה המלגה: 6,200 ש"ח.
 
לפרטים ניתן לפנות למזכירות לענייני הוראה, המכון למדעי החיים
 
טל: 02-6585337   02-6585445
 
 
יש להגיש מועמדות באתר זה
 
 
המועד האחרון להגשת הטפסים: יום חמישי  17.6.2021