ראשי קבוצות מחקר

דוא"ל טלפון משרד
ד"ר תמר אבין-ויטנברג ד"ר תמר אבין-ויטנברג
מדעי הצמח והסביבה
02-65-94023 סילברמן 2-464
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן
מדעי הצמח והסביבה
02-65-86455 סילברמן 3-428
פרופ' יוסי אורלי פרופ' (אמריטוס) יוסי אורלי
כימיה ביולוגית
02-65-85451 סילברמן 1-431
פרופ' אהרון אורן פרופ' אהרון אורן
מדעי הצמח והסביבה
02-65-84951 סילברמן 3-484
דפנה אטלס פרופ' (אמריטוס) דפנה אטלס
כימיה ביולוגית
02-65-85406 סילברמן 1-607
פרופ' דוד אנגלברג פרופ' דוד אנגלברג
כימיה ביולוגית
02-65-84718 סילברמן -517
פרופ' בני ארואטי פרופ' בנימין ארואטי
ביולוגיה תאית והתפתחותית
02-65-85915 סילברמן 3-519
פרופ' שי ארקין פרופ' ישעיהו (שי) ארקין
כימיה ביולוגית
02-65-84329 סילברמן 1-527
פרופ' צבי באטוס ד"ר צבי באטוס
נוירוביולוגיה
02-54-94537 סילברמן 3-236
ד"ר אמנון בוקסבוים פרופ' אמנון בוקסבוים
ביולוגיה תאית והתפתחותית
02-5494573 סילברמן -500
פרופ' גיא בלוך פרופ' גיא בלוך
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
02-65-84320 ברמן -114
פרופ' שמשון בלקין פרופ' (אמריטוס) שמשון בלקין
מדעי הצמח והסביבה
02-65-84192 סילברמן 3-482
פרופ' נסים בן-אריה פרופ' נסים בן-אריה
ביולוגיה תאית והתפתחותית
02-65-84283 סילברמן 3-510
פרופ' נסים בנבניסטי פרופ' נסים בנבניסטי
גנטיקה
02-65-86774 סילברמן 2-340
פרופ' מיכאל ברנדייס פרופ' מיכאל ברנדייס
גנטיקה
02-65-85123 סילברמן 2-430
ד"ר מיכל ברקר-דקל ד"ר מיכל ברקר-דקל
מדעי הצמח והסביבה
02-65-85412 סילברמן 3-450
פרופ' מיכל גולדברג פרופ' מיכל גולדברג
גנטיקה
02-65-86452 סילברמן 2-550
אמציה גנין פרופ' (אמריטוס) אמציה גנין
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
02-65- ברמן -306
פרופ' רחל גרין פרופ' רחל גרין
מדעי הצמח והסביבה
02-65-85391 סילברמן 3-468
פרופ' יוסי גרינבאום פרופ' (אמריטוס) יוסי גרינבאום
גנטיקה
02-65-85995 סילברמן 2-428
ד"ר גיל גרינבאום ד"ר גיל גרינבאום
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
02-65- סילברמן 3-608
ד"ר אורי גת ד"ר אורי גת
ביולוגיה תאית והתפתחותית
02-65-85920 סילברמן 3-576
פרופ' מרשל דבור פרופ' (אמריטוס) מרשל דבור
ביולוגיה תאית והתפתחותית
02-65-85085 סילברמן 3-533
ד"ר דרור הבלנה פרופ' דרור הבלנה
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
02-65-85878 ברמן -210
פרופ'אמריטוס יעקב הוכמן פרופ' (אמריטוס) יעקב הוכמן
ביולוגיה תאית והתפתחותית
02-65- סילברמן 3-5XX
פרופ' בני הוכנר פרופ' (אמריטוס) בנימין הוכנר
נוירוביולוגיה
02-65-85080 סילברמן 3-348
פרופ' אמריטוס שאול הוכשטיין פרופ' (אמריטוס) שאול הוכשטיין
נוירוביולוגיה
02-65-85193
פרופ' יוסי הירשברג פרופ' (אמריטוס) יוסף הירשברג
גנטיקה
02-65-85662 סילברמן 2-454
דר' איתמר הראל ד"ר איתמר הראל
גנטיקה
02-65-85918 סילברמן 3-536
פרופ' אהוד זוהרי פרופ' אהוד זהרי
נוירוביולוגיה
02-65-86737 סילברמן 3-323
ד"ר אלון זסלבר פרופ' אלון זסלבר
גנטיקה
02-65-85758 סילברמן 2-540
פרופ' אמריטוס יוסף ירום פרופ' (אמריטוס) יוסף ירום
נוירוביולוגיה
02-65-85172 סילברמן 3-317
פרופ' בת-שבע כרם פרופ' בת שבע כרם
גנטיקה
02-65-85689 סילברמן 2-590
פרופ, לירן כרמל פרופ' לירן כרמל
גנטיקה
02-65-85103 סילברמן 2-426
פרופ' יונתן לוינשטיין פרופ' יונתן לוינשטיין
נוירוביולוגיה
02-65-85996 גודמן -2102
פרופ' אלכס לויצקי פרופ' (אמריטוס) אלכס לויצקי
כימיה ביולוגית
02-65-85404 סילברמן 1-644
דר' מיקי לונדון פרופ' מיכאל (מיקי) לונדון
נוירוביולוגיה
02-65-86337 גודמן -2103
פרופ' עודד ליבנה פרופ' עודד ליבנה
כימיה ביולוגית
02-65-86894 וולפסון -10
ד"ר יעל ליטבק ד"ר יעל ליטבק
כימיה ביולוגית
02-65-86245 סילברמן 3-352
פרופסור מיכל ליניאל פרופ' מיכל ליניאל
כימיה ביולוגית
02-65-85425 סילברמן 1-515
דר' איתן לרנר ד"ר איתן לרנר
כימיה ביולוגית
02-65-85457 סילברמן 1-435
פרופ' מורן יהוא פרופ' יהוא מורן
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
02-65-85714 סילברמן 3-344
פרופ' עדי מזרחי פרופ' עדי מזרחי
נוירוביולוגיה
02-65-86460 גודמן -1204
פרופ' מיטרני אדוארדו פרופ' (אמריטוס) אדוארדו מיטרני
ביולוגיה תאית והתפתחותית
02-65-85925 סילברמן 3-523
פרופ' ערן משורר פרופ' ערן משורר
גנטיקה
02-65-85161 סילברמן 2-541
פרופ' רחל נחושתאי פרופ' רחל נחושתאי
מדעי הצמח והסביבה
02-65-85242 סילברמן 3-221
פרופסור יעקב נחמיאס פרופ' יעקב נחמיאס
ביולוגיה תאית והתפתחותית
02-65-84406 סילברמן 3-512
ד"ר דפנה נחמני ד"ר דפנה נחמני
גנטיקה
02-65-84056 סילברמן 3-606
פרופ' ישראל נלקן פרופ' ישראל נלקן
נוירוביולוגיה
02-65-84229 גודמן -1207
פרופ' רן נתן פרופ' רן נתן
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
02-65-84314 ברמן -102
פרופ' מיכה ספירא פרופ' (אמריטוס) מיכה ספירא
נוירוביולוגיה
02-65-85091 סילברמן 3-231
ד"ר אמיר עדן ד"ר אמיר עדן
ביולוגיה תאית והתפתחותית
02-65-84981 סילברמן 3-564
פרופ' איתנה פדן פרופ' (אמריטוס) איתנה פדן
כימיה ביולוגית
02-65-85094 סילברמן 1-335
פרופ' מעוז פיין פרופ' מעוז פיין
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
08-6360123 ברמן -304
ד"ר עמרי פינקל ד"ר עמרי פינקל
מדעי הצמח והסביבה
סילברמן 3-607
ד"ר פראדה מיגל ד"ר מיגל פראדה
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
02-65-84306 ברמן -107
פרופ' אמריטוס חנה פרנס פרופ' (אמריטוס) חנה פרנס
נוירוביולוגיה
02-65- סילברמן 3-2XX
פרופ' אריאל צ'יפמן פרופ' אריאל צ'יפמן
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
02-65-85816 ברמן -206
ד"ר נתנאל צארום ד"ר נתנאל צארום
כימיה ביולוגית
02-65-84160 סילברמן 3-618
ד"ר יונתן צור ד"ר יונתן צור
גנטיקה
02-65-85442 סילברמן 2-578
פרופ' דודי צפתי פרופ' יהודה צפתי
גנטיקה
02-65-84902 סילברמן 2-411
ד"ר עמי ציתרי פרופ' עמי צתרי
כימיה ביולוגית
02-65-84978
פרופ' רונן קדמון פרופ' רונן קדמון
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
02-65-84305 ברמן -212
ד"ר אורן קולודני ד"ר אורן קולודני
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
02-65-85165 ברמן -201
ד"ר ניר קליסמן ד"ר ניר קליסמן
כימיה ביולוגית
02-65-84487 סילברמן 1-451
פרופ' אהרן קפלן פרופ' (אמריטוס) אהרן קפלן
מדעי הצמח והסביבה
02-65-85234
פרופ' ניר קרן פרופ' ניר קרן
מדעי הצמח והסביבה
02-65-85233 סילברמן 3-417
פרופ' תומר רביד פרופ' תומר רביד
כימיה ביולוגית
02-65-84349 סילברמן 1-523
ד"ר מיכל רבני ד"ר מיכל רבני
גנטיקה
02-65-85705 סילברמן 2-516
ד"ר דנה רייכמן פרופ' דנה רייכמן
כימיה ביולוגית
02-65-86952 סילברמן 1-637
ד"ר אורן רם פרופ' אורן רם
כימיה ביולוגית
02-65-85408 סילברמן 1-611
פרופ' עידן שגב פרופ' (אמריטוס) עידן שגב
נוירוביולוגיה
02-65-85984 גודמן -1201
פרופ' שמעון שולדינר פרופ' (אמריטוס) שמעון שולדינר
כימיה ביולוגית
02-65-85992 סילברמן 1-339
פרופ' חרמונה שורק פרופ' (אמריטוס) חרמונה שורק
כימיה ביולוגית
02-65-85109 סילברמן 1-420
פרופ' שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן
גנטיקה
02-65-85396 סילברמן 2-317
פרופ' יוליה שיפמן פרופ' יוליה שיפמן
כימיה ביולוגית
02-65-84078 סילברמן -525
פרופ' גיורא שמחן פרופ' (אמריטוס) גיורא שמחן
גנטיקה
02-65- סילברמן 2-5XX
פרופ' (אמריטוס) רות שפרלינג פרופ' (אמריטוס) רות שפרלינג
גנטיקה
02-65-85162 סילברמן 2-554