אוסטרזצר-בירן אורן

פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן
תגובה פנוטיפית של צמחים
מדעי הצמח והסביבה

תחומי ענין

מטרות המחקר המרכזיות של המעבדה שלנו מתמקדות בהבנה מעמיקה יותר של מנגנונים המעורבים בבקרה על ביטויו של הגנום המיטטוכונדריאלי בצמחים, בהתאמה לסיגנלים התפתחותיים וסביבתיים שונים.

נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

  1. מע' השחבור של אינטרוני קבוצה II באברונים של צמחים: בקרה על הביטוי של גנים אברוניים לאחר התעתוק. 
  2. קביעת זהותם ופעילותם של חלבונים קושרי RNA שונים המעורבים בשיחבורם של אינטרונים אברוניים.
  3. שחזור מערכת השחבור של אינטרונים מקבוצה II, במערכות in vitro)
  4. בנייתה של "ספריית-מוטנטים" בצמחים הפגומים בגנים מיטוכונדריאליים שונים.  
  5. אפיון תהליכים המעורבים בבקרה על התרכבותם ופעילותם של קומפלקסים מיטוכנדריאליים שונים (נשימה וריבוזומים).  
  6. השפעות סביבתיות על פעילות וביוגנזה של מיטוכונדריות בצמחים.
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן

צרו קשר

דוא"ל
טלפון
02-65-86455
טלפון נייד
פקס
02-6584425
משרד
סילברמן 3-428