הכנס הבינ"ל ה-11 - מיטוכונדריה של צמחים

מועד
10/03/2019 - 19:00 עד 15/03/2019 - 11:00
Add to Calendar

מיקום
קיבוץ עין גדי

הכנס יעסוק בגנומיקה, גנטיקה וביוכימיה של המיטוכונדריה בדגש על צמחים.
תכנית הכנס