אלפונים - יחידות תשתית

היחידה לציוד בין מחלקתי
דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר רחל רוזן ד"ר רחל רוזן
ראש יחידת תשתית
02-65-85125 סילברמן 2-228
ד"ר ברויאר ויליאם ד"ר ויליאם ברויאר
צוות יחידת תשתית
02-65-86599 סילברמן 2-228
ד"ר עולא כרמי ד"ר עולא כרמי
צוות יחידת תשתית
02-65-86599 סילברמן 2-228
גברת לילי מנאע גב' לילי מנאע
צוות יחידת תשתית
02-65-85125 סילברמן 2-228
פרופ' שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן
מנהל אקדמי
02-65-86975 סילברמן 2-317
המרכז לטכנולוגיות גנומיות
דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר מיכל ברונשטיין
ראש יחידת תשתית
02-65-85211 סילברמן 1-313
גב' אידה גיגוזין
צוות יחידת תשתית
02-65-84877 סילברמן 1-313
גב' מרינה מרדכישוילי
צוות יחידת תשתית
02-65-84877 סילברמן 1-313
גב' מאירה שלפקוב
צוות יחידת תשתית
02-65-85640 סילברמן 1-313
גב' עדי תורג'מן
צוות יחידת תשתית
02-65-85640 סילברמן 1-313
פרופ' שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן
מנהל אקדמי
02-65-85396 02-6586975 סילברמן 2-317
היחידה לדימות ביולוגי
דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר נעמי מלמד-בוק
ראש יחידת תשתית
02-65-85453 סילברמן 2-5XX
ד"ר יעל פרידמן
צוות יחידת תשתית
02-65-86031 סילברמן 2-5XX
פרופ' שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן
מנהל אקדמי
02-65-86975 סילברמן 2-317
היחידה לביטוי חלבונים
דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר צפי דניאלי ד"ר צפי דניאלי
ראש יחידת תשתית
02-65-85736
ד"ר נועה דקל
צוות יחידת תשתית
02-65-85375 סילברמן 3-228
גב' יעל ניר קרן
צוות יחידת תשתית
02-65-85735 סילברמן 3-224
פרופ' עודד ליבנה פרופ' עודד ליבנה
מנהל אקדמי
02-65-85191 וולפסון -10
היחידה לניקוי חלבונים
דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר הדר אמרטלי ד"ר הדר אמרטלי
ראש יחידת תשתית
02-65-86920 סילברמן 3-228
פרופ' עודד ליבנה פרופ' עודד ליבנה
מנהל אקדמי
02-65-85191 וולפסון -10
המרכז הטכנולוגי לגיאואינפורמטיקה
דוא"ל טלפון פקס משרד
מר עדי בן-נון מר עדי בן-נון
ראש יחידת תשתית
02-65-86345 ברמן -105
המעבדה לאלקטרוניקה
דוא"ל טלפון פקס משרד
מר גיא ארונוב מר גיא ארונוב
ראש יחידת תשתית
02-65-86422 סילברמן 2-341
מר דני טיברמן
צוות יחידת תשתית
02-65-86422 סילברמן 2-341
מר מרדכי לוי
צוות יחידת תשתית
02-65-84428 סילברמן 2-341
מר מיכאל מרץ מר מיכאל מרץ
צוות יחידת תשתית
02-65-84787 סילברמן 2-341
מר צבי שגיב מר צבי שגיב
צוות יחידת תשתית
02-65-86422 סילברמן 2-341
מעבדות הוראה
דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' תומר רביד פרופ' תומר רביד
מנהל אקדמי
02-65-84349 סילברמן 1-523
ד"ר מרגנית כהן
מנהלת מעבדות הוראה
02-65-86219
גב' שרה אסתיכנג'י
צוות מעבדות הוראה
02-65-84419
גב' חנאן סלמאן
צוות מעבדות הוראה
02-65-86025
מר רפי שרגאי
צוות מעבדות הוראה
02-65-85543
היחידה לגרפיקה מדעית
דוא"ל טלפון פקס משרד
גב' זהבה כהן
ראש יחידת תשתית
02-65-85999 סילברמן 1-317