כנס בנושא Mitochondrial Genomics and Evolution

כנס בנושא Mitochondrial Genomics and Evolution
03/09/2017 (All day) עד 06/09/2017 (All day)
Add to Calendar
קיבוץ עין גדי

הכנס יעסוק בנושאים הבאים:

  1. The beginning of life and the mitochondria
  2. Uniparental inheritance of the mitochondria – always?
  3. Mito-nuclear co-evolution
  4. The evolution of mitochondrial activity and regulation
  5. The evolution of the mitochondrial genome: genome organization and intracellular dynamics

מאמר מדעי המסכם את הכנס

חוקר: 
אוסטרזצר-בירן אורן