מדעי הצמח והסביבה סמינר שבועי

מועד
16/06/2019 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Prof. Rachel Amir, MIGAL – Galilee Research Institute

Title: Why are there no plants that are rich in the essential amino acid methionine in nature? Initial evidence and association with oxidative stress