מדעי הצמח והסביבה סמינר שבועי בזום

מועד
17/01/2021 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/81371226605?pwd=dDB6YXdMQmxVQmRUWHRwbkYyTTdmQT09

Speaker: Dr. Ittai Herrmann, HUJI 

Title: Spectral sensing of vegetation from space, air and ground

https://huji.zoom.us/j/81371226605?pwd=dDB6YXdMQmxVQmRUWHRwbkYyTTdmQT09