מדעי הצמח והסביבה סמינר שבועי

מועד
08/12/2019 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, קומה 6, בניין סילברמן

Speaker: Dr. Itay Gonda, Unit of Aromatic and Medicinal Plants, Newe Ya'ar Research Center, ARO

Title: When Flavor Meets Genomics. Biochemistry and Genetics of Aroma Traits