מדעי הצמח והסביבה סמינר שבועי

מועד
01/12/2019 - 12:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, קומה 6, בניין סילברמן

Speaker: Prof.  Kai-Hong Zhao, State Key Laboratory of Agricultural Microbiology, Huazhong Agricultural University, Wuhan, China

Title: Chromophorylation of phycobiliproteins and evolution to fluorescent probes