מדעי הצמח והסביבה סמינר מיוחד

מועד
04/03/2020 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים, קומה 6, בניין סילברמן

Speaker: Dr. Roland L. Knorr, Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology, Potsdam, Germany

Title: Protein storage vacuoles and autophagosomes form by similar physical mechanisms