מדעי הצמח והסביבה סמינר מיוחד

מועד
15/09/2019 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Ms. Ola T. Karmi

Title: NEET proteins’ Structure & Function - Focus on NAF-1 & WFS-T2