אודות - צמח

מחלקתנו חוקרת את יחסי הגומלין בין צמחים ומיקרובים לבין סביבתם.
מספר קבוצות עוסקות בהשפעות חיוביות ושליליות של תנאי עקה ביוטיים (מחוללי מחלות, סימביוזה) ותנאי עקה אביוטיים (טמפרטורה, מליחות, חמצון) על צמחים ומיקרובים, ותפקידם בהסתגלות אורגאניזמים לתנאים סביבתיים מנוגדים. דגש מיוחד מושם על הגנטיקה של מסלולים מאותתי עקה (stress signaling pathways).  
כמו כן אנו חוקרים הומיאוסטאזיס של ברזל ומקצבים ביולוגיים בצמחים.
קבוצות מחקר אחדות חוקרות אקולוגיה מיקרוביאלית של פני עצים, ובוחנות כיצד גדלים מיקרובים בביופילמים בתנאי מליחות גבוהה.
קבוצות אחרות מפתחות מיקרובים כחיישנים ביולוגיים.  
פוטוסינתזה הינה מוקד העניין של קבוצה נוספת, החוקרת את המבנה והדינאמיקה של המערכת הפוטוסינתיטית.
כל הנושאים הללו נחקרים תוך שימוש בטכניקות וגישות מתקדמות בתחומי הגנטיקה, הביוכימיה והביולוגיה של התא.