מדעי הצמח והסביבה סמינר שבועי

מדעי הצמח והסביבה , 5.5.19
05/05/2019 - 10:00
Add to Calendar
חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Prof. Ronnie Ellenblum, The Department of Geography, Faculty of Social Sciences, HUJI

Title: "Fragility" Climatic Changes and Societal Transformations

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
ראשון, אפריל 28, 2019