מדעי הצמח והסביבה סמינר שבועי

מועד
05/05/2019 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Prof. Ronnie Ellenblum, The Department of Geography, Faculty of Social Sciences, HUJI

Title: "Fragility" Climatic Changes and Societal Transformations