מדעי הצמח והסביבה סמינר שבועי בזום

מועד
27/12/2020 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/87009430843?pwd=Nklwb2o2VXNnL3JhSDV1cW40R1RCdz09

Speaker: Prof. Naftali Lazarovitch, Ben-Gurion University

Title: The effect of the atmospheric demand on plant sensitivity to salinity

https://huji.zoom.us/j/87009430843?pwd=Nklwb2o2VXNnL3JhSDV1cW40R1RCdz09