חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' שמשון בלקין פרופ' (אמריטוס) שמשון בלקין 02-65-84192 02-6585559 סילברמן 3-482 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר אמריטוס
ד"ר ליאת מוסקוביץ 02-65- סילברמן 3-4XX מנהל/ת מעבדה