חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר עמרי פינקל ד"ר עמרי פינקל סילברמן 3-607 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר