מדעי הצמח והסביבה סמינר שבועי

מועד
10/11/2019 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Ms. Orly Dery, Hirschberg Lab, Department of Genetics, Alexander Silberman Institute of Life Sciences, HUJI

Title: Early steps of carotenoid biosynthesis: why plants employ four enzymes to convert phytoene to lycopene whereas bacteria use only one