מדעי הצמח והסביבה סמינר שבועי

מועד
24/03/2019 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Dr. Nadav Kashtan, Department of Plant Pathology and Microbiology, Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment , HUJI

Title: Bacterial survival in microscopic wetness