מדעי הצמח והסביבה סמינר שבועי

מדעי הצמח והסביבה , 19.5.19
19/05/2019 - 10:00
Add to Calendar
חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Hanan Schoffman,Plant and Environmental Science Department, HUJI

Title: Same pigments, different context. What happens to Synechocystis 6803 under iron limitation and why is IsiA important.

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, מאי 15, 2019