חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר תמר אבין-ויטנברג ד"ר תמר אבין-ויטנברג 02-65-94023 סילברמן 2-464 אתר החוקרת ראש קבוצת מחקר