מדעי הצמח והסביבה סמינר שבועי בזום

מועד
01/11/2020 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
https://huji.zoom.us/j/83761878381?pwd=RTRTT0ZRS2ZVR3NuRmhvampUeC9tZz09

Speaker: Prof. Aharon Oren, HUJI

Title: The Great Automatic Nomenclator (with thanks to Roald Dahl)

 https://huji.zoom.us/j/83761878381?pwd=RTRTT0ZRS2ZVR3NuRmhvampUeC9tZz09