מדעי הצמח והסביבה סמינר שבועי

מועד
26/05/2019 - 10:00
Add to Calendar

מיקום
חדר 1-504, סילברמן

Speaker: Dr.  Alexander Weide, School of Archaeology, University of Oxford

Title: Reconstructing wild cereal exploitation and early cultivation in western Asia