תוכניות הלימודים

תוכניות הלימודים

מידע כללי

אנו מציעים מגוון רחב של אפשרויות, כדי לאפשר לכל אחד ואחת מכם למצוא את התכנית המרתקת והמתאימה ביותר עבורו/ה. 

היקף הלימודים לתואר בוגר בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע הינו 145-150 נקודות זכות (נ"ז). 
התכניות השונות נבדלות זו מזו בהיקף הכללי של הלימודים (כמות נ"ז נדרשת) ובחלק היחסי של הביולוגיה מתוך כלל תכנית הלימודים:
 • תכנית חד חוגי מורחב הינה בהיקף של 145 נ"ז בתחום מדעי החיים בלבד.
 • התכניות הדו חוגיות הינן בהיקף 145-150 נ"ז, אשר נחלקות בין שני החוגים.
 • התוכנית החד חוגית בתוספת חטיבה הינה בהיקף של 145 נ"ז, מתוכן 32 נ"ז לקורסים מן החטיבה. 
 • ​החטיבה הכללית בביולוגיה בהיקף 32 נ"ז מיועדת לסטודנטים המעוניינים ללמוד קורסי יסוד בביולוגיה בהתאם לתכניות לימודים מחוץ לפקולטה למדעי הטבע. יש לבחור את הקורסים תוך התייעצות עם יועצי התכניות הנ"ל.

תלמידים מצטיינים יכולים להתקבל למסלול "אתגר" בכ"א מן התכניות הנ"ל. להלן תנאי הקבלה.

 

מסלולי "אתגר" למצטיינים

מסלולי אתגר מיועדים לסטודנטים מצטיינים, ומאפשרים להם לקבל הדרכה אישית וקורסים ייחודיים לאורך כל שנות לימודיהם, מתוך כוונה להכשירם לקריירה במחקר מדעי.

תלמידי 'אתגר' בכל המסלולים נחשפים מראשית לימודיהם למחקר המתבצע במכון למדעי החיים, ורוכשים כלים מתקדמים לתכנון, ביצוע והערכה של מחקר עדכני בכל תחומי מדעי החיים.  

תלמידי אתגר זוכים החל משנה א' להדרכה אישית צמודה של לפחות ארבעה מרצים, להלן "חונכים", המציגים בפניהם מחקרים חדשניים של חוקרי המכון. "חונכים" אלה מלווים את התלמידים במשך שלוש שנות הלימודים לתואר. אחד החונכים מתפקד גם כ "חונך מייעץ", האחראי על תיאומים, יעוץ ואדמיניסטרציה של כל תלמידי האתגר באותו שנתון.
 
התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים שהתקבלו לחוג, אותרו כמתאימים ע"ס חתך הקבלה שלהם, והוזמנו להשתתף בה.
 
בתכנית נשארים רק תלמידים מצטיינים בפועל. תנאי המעבר משנה לשנה הינו ציון ממוצע 90.
 
סטודנט שלא התקבל לתוכנית וסיים את שנה א' עם ממוצע ציונים 90 ומעלה, רשאי להגיש בקשה להתקבל לשנה ב ' אתגר. בקשות אלה יישקלו על ידי החוג .
 
תלמידי אתגר נדרשים להשלים לפחות  150 נ"ז לתואר בוגר . הם חייבים בכל חובות התואר הרגיל במדעי החיים, ובנוסף 15 נ"ז של קורסים ייחודיים לתוכנית (כגון קורס מעבדה מרוכזת בת שבוע במפרץ אילת). התכנית מציעה לימודים ייחודיים, המבוססים על לימוד עצמי.
 
ניתן ללמוד בתכנית "אתגר" במספר מסלולים:
 • מסלול חד חוגי + חטיבה (4019),
 • מסלול חד חוגי מורחב (4020)
 • מסלול המשלב את אתגר מדעי החיים עם חוג במדעי הטבע (4021)
 • מסלול המשלב את תכנית אתגר עם תוכניות הצטיינות אחרות (כגון אתגר במדעי החיים- קוגניציה (4026),או אתגר ביולוגיה בחוג כימיה ביולוגיה(566).

תואר בוגר חד-חוגי מורחב

הלימודים בתכנית חד-חוגי מורחב במדעי החיים מתאימים במיוחד לתלמידים שבכוונתם להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים במדעי החיים.
אנו מציעים שני מסלולים:

 •  מדעי החיים חד חוגי מורחב (מסלול 4010)
 •  מדעי החיים חד חוגי מורחב  – בתוכנית המצטיינים אתגר (מסלול 4020)
 • מטרת תכנית המצטיינים אתגר היא לחשוף תלמידים מצטיינים לחזית המחקר במדעי החיים כבר משנת לימודיהם הראשונה.
היקף הלימודים בשני המסלולים הנ"ל הינו 145 נקודות זכות (נ"ז).

תואר בוגר דו-חוגי

לימוד בתכנית דו-חוגית מאפשר להמשיך ללימודי תואר שני בשני החוגים, לרוב  ללא דרישה להשלמות .

המכון למדעי החיים מציע מספר תכניות משולבות, בהן נעשה מאמץ מירבי למנוע התנגשויות בין קורסים של החוגים השונים, ולאפשר את השלמת התואר תוך שלוש שנים.

1. החוג למדעי הכימיה והביולוגיה (566)

 • שילוב של כימיה ביולוגיה עם אתגר ביולוגיה (מסלול 8051)
 • שילוב של כימיה ביולוגיה עם אתגר כימיה (מסלול 8052)

2. פסיכוביולוגיה (מסלול 4024)

3. ביו פיסיקה (מסלול 4022)

4. מדעי החיים בשילוב עם קוגניציה (מסלול 4025)

 • מדעי החיים בשילוב עם קוגניציה במסגרת תוכנית אתגר (מסלול 4026)

5.  מדעי החיים בשילוב עם מדעי כדור הארץ בהתמחות בגיאולוגיה (מסלול 8029)

6. מדעי החיים בשילוב עם מדעי הסביבה (מסלול 8032)

בנוסף, אנו מציעים גם תכניות דו-חוגיות שאינן משולבות.
בתכניות אלה עומס הלימודים גבוה יותר (נדרשות מעל 150 נ"ז), והלימודים עשויים להימשך מעל שלוש שנים (עקב חפיפות בין קורסים והצורך לבנות מערכות ללא התנגשויות).

7. מדעי החיים בשילוב עם חוג נוסף בפקולטה למדעי הטבע, כאשר לא קיים מסלול מסודר, לדוגמה: ביולוגיה ומתמטיקה (מסלול 4011
מטרת לימודי הבוגר במסלול זה הינה להעניק לתלמידים הכרות אינטרדיספלינרית עם מדעי החיים בהקשר הרחב של מדעי הטבע.

 • מדעי החיים בתכנית אתגר בשילוב עם חוג נוסף בפקולטה למדעי הטבע (מסלול 4021)

8. מדעי החיים בשילוב עם חוג בפקולטה למדעי הרוח או בפקולטה למדעי החברה (מסלול 4013)
במסלול זה ניתן לשלב לימוד של מדעי החיים עם כל חוג מן הפקולטאות הנ"ל (בהתאם לתנאי הקבלה של שני החוגים), במידה שניתן ללמוד אותו במסלול דו-חוגי. לדוגמה: ביולוגיה ומשפטים, ביולוגיה וחינוך, ביולוגיה ויחב"ל, ביולוגיה ומוסיקה ועוד.
שימו לב: במידה שמועמד אינו עומד בדרישות הקבלה למסלולים  פסיכוביולוגיה או קוגניציה בשילוב ביולוגיה, ניתן להרשם במסגרת מסלול זה לצירופים הנ"ל. יחד עם זאת, יש לזכור כי הדרישות במסלול זה תהיינה שונות, וצפויה התנגשות גדולה יותר בין קורסים משני החוגים. 

 

תואר בוגר חד-חוגי בתוספת חטיבה

מטרת לימודי הבוגר במסלול זה הינה להעניק לכם בסיס רחב ומעמיק של ידע בתחום מדעי החיים, ולהעשירו בידע מתחומים נוספים, הן כדי להרחיב את השכלתכם, והן כדי לאפשר לכם להתמודד באופן מגוון ורחב יותר עם האתגרים המדעיים שצופן העתיד. 

להלן רשימת החטיבות לבחירתכם (כ"א בהיקף 32 נ"ז).

 • החטיבה הכללית בביולוגיה (32 נ"ז) מיועדת לסטודנטים המעוניינים ללמוד קורסי יסוד בביולוגיה, המתאימים לתכניות לימודים מחוץ לפקולטה למדעי הטבע. יש לבחור את הקורסים תוך התייעצות עם יועצי התכניות הנ"ל.
 • החטיבה הביוכימית לתלמידי כימיה (32 נ"ז) מיועדת לסטודנטים הלומדים תואר בוגר חד-חוגי בחוג לכימיה, ומעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום מדעי החיים.

 

מידע כללי

במסגרת הלימודים לתארים מתקדמים (לימודי מוסמך ודוקטוראט) שותפים תלמידינו למחקר מדעי חדשני ופורץ דרך בתחומים רבים ומגוונים של מדעי החיים.
הלימודים לתארים מתקדמים מתקיימים במסלול מחקרי בלבד, המחייב הגשת תיזה, ומותנים במציאת מנחה מבין חוקרי המכון. (עיינו ברשימת נושאי המחקר המוצעים ע"י החוקרים השונים.)

בנוסף לעבודה במעבדות המחקר, נדרשים התלמידים ללמוד קורסים מתוכנית הלימודים השנתית של המכון, בהתאם לנושא מחקרם, לתואר לקראתו הם לומדים, ועל פי דרישות החוג אליו התקבלו. (עיינו בתקנונים הנוגעים ללימודי מוסמך ודוקטורט.)
 
תכנית מד"ע מציעה תנאים מיוחדים לתלמידים מצטיינים.

החוגים השונים