תואר בוגר דו-חוגי

לימוד בתכנית דו-חוגית מאפשר להמשיך ללימודי תואר שני בשני החוגים, לרוב  ללא דרישה להשלמות .

המכון למדעי החיים מציע מספר תכניות משולבות, בהן נעשה מאמץ מירבי למנוע התנגשויות בין קורסים של החוגים השונים, ולאפשר את השלמת התואר תוך שלוש שנים.

1. החוג למדעי הכימיה והביולוגיה (566)

  • שילוב של כימיה ביולוגיה עם אתגר ביולוגיה (מסלול 8051)
  • שילוב של כימיה ביולוגיה עם אתגר כימיה (מסלול 8052)

2. פסיכוביולוגיה (מסלול 4024)

3. ביו פיסיקה (מסלול 4022)

4. מדעי החיים בשילוב עם קוגניציה (מסלול 4025)

  • מדעי החיים בשילוב עם קוגניציה במסגרת תוכנית אתגר (מסלול 4026)

5.  מדעי החיים בשילוב עם מדעי כדור הארץ בהתמחות בגיאולוגיה (מסלול 8029)

6. מדעי החיים בשילוב עם מדעי הסביבה (מסלול 8032)

בנוסף, אנו מציעים גם תכניות דו-חוגיות שאינן משולבות.
בתכניות אלה עומס הלימודים גבוה יותר (נדרשות מעל 150 נ"ז), והלימודים עשויים להימשך מעל שלוש שנים (עקב חפיפות בין קורסים והצורך לבנות מערכות ללא התנגשויות).

7. מדעי החיים בשילוב עם חוג נוסף בפקולטה למדעי הטבע, כאשר לא קיים מסלול מסודר, לדוגמה: ביולוגיה ומתמטיקה (מסלול 4011
מטרת לימודי הבוגר במסלול זה הינה להעניק לתלמידים הכרות אינטרדיספלינרית עם מדעי החיים בהקשר הרחב של מדעי הטבע.

  • מדעי החיים בתכנית אתגר בשילוב עם חוג נוסף בפקולטה למדעי הטבע (מסלול 4021)

8. מדעי החיים בשילוב עם חוג בפקולטה למדעי הרוח או בפקולטה למדעי החברה (מסלול 4013)
במסלול זה ניתן לשלב לימוד של מדעי החיים עם כל חוג מן הפקולטאות הנ"ל (בהתאם לתנאי הקבלה של שני החוגים), במידה שניתן ללמוד אותו במסלול דו-חוגי. לדוגמה: ביולוגיה ומשפטים, ביולוגיה וחינוך, ביולוגיה ויחב"ל, ביולוגיה ומוסיקה ועוד.
שימו לב: במידה שמועמד אינו עומד בדרישות הקבלה למסלולים  פסיכוביולוגיה או קוגניציה בשילוב ביולוגיה, ניתן להרשם במסגרת מסלול זה לצירופים הנ"ל. יחד עם זאת, יש לזכור כי הדרישות במסלול זה תהיינה שונות, וצפויה התנגשות גדולה יותר בין קורסים משני החוגים.