תכניות "אתגר" למצטיינים

מסלולי אתגר מיועדים לסטודנטים מצטיינים, ומאפשרים להם לקבל הדרכה אישית וקורסים ייחודיים לאורך כל שנות לימודיהם, מתוך כוונה להכשירם לקריירה במחקר מדעי.

תלמידי 'אתגר' בכל המסלולים נחשפים מראשית לימודיהם למחקר המתבצע במכון למדעי החיים, ורוכשים כלים מתקדמים לתכנון, ביצוע והערכה של מחקר עדכני בכל תחומי מדעי החיים.  

תלמידי אתגר זוכים החל משנה א' להדרכה אישית צמודה של לפחות ארבעה מרצים, להלן "חונכים", המציגים בפניהם מחקרים חדשניים של חוקרי המכון. "חונכים" אלה מלווים את התלמידים במשך שלוש שנות הלימודים לתואר. אחד החונכים מתפקד גם כ "חונך מייעץ", האחראי על תיאומים, יעוץ ואדמיניסטרציה של כל תלמידי האתגר באותו שנתון.
 
התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים שהתקבלו לחוג, אותרו כמתאימים ע"ס חתך הקבלה שלהם, והוזמנו להשתתף בה.
 
בתכנית נשארים רק תלמידים מצטיינים בפועל. תנאי המעבר משנה לשנה הינו ציון ממוצע 90.
 
סטודנט שלא התקבל לתוכנית וסיים את שנה א' עם ממוצע ציונים 90 ומעלה, רשאי להגיש בקשה להתקבל לשנה ב ' אתגר. בקשות אלה יישקלו על ידי החוג .
 
תלמידי אתגר נדרשים להשלים לפחות  150 נ"ז לתואר בוגר . הם חייבים בכל חובות התואר הרגיל במדעי החיים, ובנוסף 15 נ"ז של קורסים ייחודיים לתוכנית (כגון קורס מעבדה מרוכזת בת שבוע במפרץ אילת). התכנית מציעה לימודים ייחודיים, המבוססים על לימוד עצמי.
 
ניתן ללמוד בתכנית "אתגר" במספר מסלולים:
  • מסלול חד חוגי + חטיבה (4019),
  • מסלול חד חוגי מורחב (4020)
  • מסלול המשלב את אתגר מדעי החיים עם חוג במדעי הטבע (4021)
  • מסלול המשלב את תכנית אתגר עם תוכניות הצטיינות אחרות (כגון אתגר במדעי החיים- קוגניציה (4026),או אתגר ביולוגיה בחוג כימיה ביולוגיה(566).