תואר בוגר חד חוגי

הלימודים בתכנית חד-חוגי מורחב במדעי החיים מתאימים במיוחד לתלמידים שבכוונתם להמשיך ללמוד לתארים מתקדמים במדעי החיים.
אנו מציעים שני מסלולים:

  •  מדעי החיים חד חוגי מורחב (מסלול 4010)
  •  מדעי החיים חד חוגי מורחב  – בתוכנית המצטיינים אתגר (מסלול 4020)
  • מטרת תכנית המצטיינים אתגר היא לחשוף תלמידים מצטיינים לחזית המחקר במדעי החיים כבר משנת לימודיהם הראשונה.
היקף הלימודים בשני המסלולים הנ"ל הינו 145 נקודות זכות (נ"ז).