הוספת חטיבות

מטרת לימודי הבוגר במסלול זה הינה להעניק לכם בסיס רחב ומעמיק של ידע בתחום מדעי החיים, ולהעשירו בידע מתחומים נוספים, הן כדי להרחיב את השכלתכם, והן כדי לאפשר לכם להתמודד באופן מגוון ורחב יותר עם האתגרים המדעיים שצופן העתיד. 

להלן רשימת החטיבות לבחירתכם (כ"א בהיקף 32 נ"ז).

  • החטיבה הכללית בביולוגיה (32 נ"ז) מיועדת לסטודנטים המעוניינים ללמוד קורסי יסוד בביולוגיה, המתאימים לתכניות לימודים מחוץ לפקולטה למדעי הטבע. יש לבחור את הקורסים תוך התייעצות עם יועצי התכניות הנ"ל.
  • החטיבה הביוכימית לתלמידי כימיה (32 נ"ז) מיועדת לסטודנטים הלומדים תואר בוגר חד-חוגי בחוג לכימיה, ומעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בתחום מדעי החיים.