תכניות הלימודים

אנו מציעים מגוון רחב של אפשרויות, כדי לאפשר לכל אחד ואחת מכם למצוא את התכנית המרתקת והמתאימה ביותר עבורו/ה. 

היקף הלימודים לתואר בוגר בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע הינו 145-150 נקודות זכות (נ"ז). 
התכניות השונות נבדלות זו מזו בהיקף הכללי של הלימודים (כמות נ"ז נדרשת) ובחלק היחסי של הביולוגיה מתוך כלל תכנית הלימודים:
  • תכנית חד חוגי מורחב הינה בהיקף של 145 נ"ז בתחום מדעי החיים בלבד.
  • התכניות הדו חוגיות הינן בהיקף 145-150 נ"ז, אשר נחלקות בין שני החוגים.
  • התוכנית החד חוגית בתוספת חטיבה הינה בהיקף של 145 נ"ז, מתוכן 32 נ"ז לקורסים מן החטיבה. 
  • ​החטיבה הכללית בביולוגיה בהיקף 32 נ"ז מיועדת לסטודנטים המעוניינים ללמוד קורסי יסוד בביולוגיה בהתאם לתכניות לימודים מחוץ לפקולטה למדעי הטבע. יש לבחור את הקורסים תוך התייעצות עם יועצי התכניות הנ"ל.

תלמידים מצטיינים יכולים להתקבל למסלול "אתגר" בכ"א מן התכניות הנ"ל. להלן תנאי הקבלה.