כימיה ביולוגית

עברית

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 22-11-18
22/11/2018 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. David Lukatsky Department of Chemistry, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva

Title: DNA SEQUENCE REPEAT SYMMETRY DETERMINES TRANSCRIPTION FACTOR BINDING IN EMBRYONIC STEM CELLS

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 15-11-18
15/11/2018 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Ronen Berkovich, Ben-Gurion University of the Negev 

Title: Determination of EspA protein mechanical properties using AFM based single molecule force spectroscopy 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

21.1.18 כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

21.1.18 כימיה ביולוגית, סמינר שבועי
21/01/2018 - 09:00 עד 10:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בניין סילברמן
Speaker: Dr. Rahpael Alhadeff Dept. of Chemistry University of Southern California
Title: Generating energy landscapes and using them to study complex biological systems

מחלקה - יחידת שירות:

יום עיון לכבוד יום הולדתה ה-70 של פרופ' חרמונה שורק (2017)

יום עיון לכבוד יום הולדתה ה-70 של פרופ' חרמונה שורק (2017)
21/12/2017 - 09:15 עד 18:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן
חוקר: 
Soreq Hermona
שורק חרמונה

מחלקה - יחידת שירות:

תוכנית: 

יום עיון בנושא הביולוגיה של סרטן לזכרו של פרופ' הוכברג (2017)

יום עיון בנושא הביולוגיה של סרטן לזכרו של פרופ' הוכברג (2017)
13/09/2017 - 08:45 עד 14:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בניין סילברמן
חוקר: 
הוכברג אברהם

מחלקה - יחידת שירות:

עמודים