כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד

כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד 19.5.22
19/05/2022 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Dr. Jorg Enderlein, Third Institute of Physics – Biophysics, Georg-August University, Göttingen, Germany

Title: Advanced Concepts of Super-Resolution Fluorescence Microscopy

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018