כימיה ביולוגית

עברית

כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד

כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד 10.4.19
10/04/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Nikolay Dokholyan, Penn State University

Title: Molecular Design for Research and Therapeutics

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 11.4.19
11/04/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Elisha Haas, Bar Ilan University

Title: Nature’s shortcut to protein folding

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 4.4.19
04/04/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Michael Berger, Faculty of Medicine, HUJI

Title: Mitochondrial matrix compartment energetics limits hypoxia tolerance during CD8 T cell priming

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 1.4.19
01/04/2019 - 10:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Michael H. Hecht, Princeton University

Title: Sustaining life with genes and proteins designed from scratch (Special Seminar)

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 28.3.19
28/03/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Alex Rouvinski, School of Medicine, The Hebrew University

Title: Virus host interactions in insect-borne and insect restricted arboviruses

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 26.3.19
26/03/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Tami Geiger,Department of Human Molecular Genetics and BiochemistrySackler Faculty of Medicine,Tel Aviv University

Title: Proteomic analysis of melanoma response to immunotherapy

 

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 14.3.19
14/03/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Asya Rolls,Technion

Title: The bi-directional communication between the brain and the immune system

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 17.1.19
17/01/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Nir London, Department of Organic Chemistry, Weizmann Institute of Science

Title: Computational and experimental covalent ligand discovery

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

סימפוזיון הובלה דרך קרום התא והשקת ספרו של פרופ' זאב שטיין (2015)

סימפוזיון הובלה דרך קרום התא והשקת ספרו של פרופ' זאב שטיין (2015)
16/02/2015 - 12:30 עד 17:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Image result for "wilfred stein"     .   Image result for "wilfred stein"

  

 

 

 

חוקר: 
שטיין זאב וילפרד

מחלקה - יחידת שירות:

תוכנית: 
deadline date: 
שלישי, פברואר 16, 2016

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי תאריך10.1.19
10/01/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Shu Quan, East China University of Science and Technology, Shanghai, China

Title: Spy-ing into protein stability in vivo

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

עמודים