כימיה ביולוגית

עברית

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 1.12.19
01/12/2019 - 16:00
Add to Calendar
אודיטוריום בקר, בניין גודמן

Speaker: Mr. Nadav Yayon (Phd talk)

Title: Local cholinergic networks in the mammalian cortex: Computational, neuroanatomical and transcriptomic insights

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 28.11.19
28/11/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Moran Shalev-Benami, Department of Structural Biology, Weizmann Institute of Science.

Title: Deadly Spiders & Scary Zombies NOT a Halloween Story - A Near Atomic Resolution Glance into the CNS

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד

כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד, 18.11.19
18/11/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים, קומה 6, בניין סילברמן

Speaker: Prof. Don Lamb,Department of Chemistry,Ludwig Maximilians University of Munich

Title: Single-Pair FRET and Beyond

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 21.11.19
21/11/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Maayan Salton,Hadassah Medical School, HUJI

Title: Epigenetic regulation of alternative splicing

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 14.11.19
14/11/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Gabriela Moreno, Eden Lab

                Rachana Ramachandran, Aroeti Lab

                Mark Baron, Devor Lab

Title: Enhancer deregulation as the driving force in malignant rhabdoid tumors

         Enteropathogenic E.coli modulates MAPK signaling to promote infection in human intestines

          Anesthesia-like state in the absence of anesthetics

    

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 7.11.19
07/11/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Rotem Rubinstein, Tel Aviv University

Title: Molecular basis of neuronal self avoidance

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית , סמינר שבועי

ביולוגיה תאית והתפתחותית וכימיה ביולוגית, סמינר שבועי 31.10.19
31/10/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Yotam Drier, Lautenberg center for immunology and cancer research, Hadassa medical school, Hebrew University 

Title: How genetic, epigenetic and topological alterations rewire enhancer regulation to drive cancer

 
deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי

כימיה ביולוגית, סמינר שבועי 31.10.19
31/10/2019 - 10:00
Add to Calendar
קומה 6, בנין סילברמן

Speaker: Diptendu Mukherjee,Department of Biological Chemistry, HUJI

Title: Dissecting molecular and neural circuit mechanisms underlying cocaine induced maladaptive plasticity

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

סמינר שבועי תאית והתפתחותית+ כימיה ביולוגית

סמינר שבועי תאית והתפתחותית+ כימיה ביולוגית תאריך
23/10/2019 - 12:30
Add to Calendar
קומה 6 , בניין סילברמן

Speaker:

Title:

deadline date: 
רביעי, אוקטובר 23, 2019

כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד

כימיה ביולוגית, סמינר מיוחד 17.7.19
17/07/2019 - 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Yael Arbely, Assistant Professor, University of Pittsburgh, School of Medicine

Title: Guarding the genome: Maintaining epigenetically defined human centromeres through error correction

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, נובמבר 1, 2018

עמודים