תכניות הלימודים

תוכניות לימודים - תארים מתקדמים

במסגרת הלימודים לתארים מתקדמים (לימודי מוסמך ודוקטוראט) שותפים תלמידינו למחקר מדעי חדשני ופורץ דרך בתחומים רבים ומגוונים של מדעי החיים.
הלימודים לתארים מתקדמים מתקיימים במסלול מחקרי בלבד, המחייב הגשת תיזה, ומותנים במציאת מנחה מבין חוקרי המכון. (עיינו ברשימת נושאי המחקר המוצעים ע"י החוקרים השונים.)

בנוסף לעבודה במעבדות המחקר, נדרשים התלמידים ללמוד קורסים מתוכנית הלימודים השנתית של המכון, בהתאם לנושא מחקרם, לתואר לקראתו הם לומדים, ועל פי דרישות החוג אליו התקבלו. (עיינו בתקנונים הנוגעים ללימודי מוסמך ודוקטורט.)
 
תכנית מד"ע מציעה תנאים מיוחדים לתלמידים מצטיינים.

אנו מציעים לימוד  לתארים מתקדמים במסגרת שישה חוגים:

שימו לב: ניתן לקבל תואר מוסמך בכ"א מן החוגים הנ"ל בתוספת התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה (מסלול 588).
המתעניינים מתבקשים לפנות אל ראשי התכנית: פרופ' חנה מרגלית או פרופ' איתמר סימון.