הוראה ותלמידים

מזכירות הוראה ותלמידים
דוא"ל טלפון פקס משרד
גב' קרן דניאל
מזכירה לענייני הוראה ותלמידים
02-65-86541 סילברמן 1-401
גב' שרון ברגר
מנהלנית הוראה ותלמידים
02-65-85337 02-6586103 סילברמן 1-401
גב' שרה גבריאל
מנהלנית הוראה ותלמידים
02-65-85445 סילברמן 1-401
מעבדות הוראה
דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' תומר רביד פרופ' תומר רביד
מנהל אקדמי
02-65-84349 סילברמן 1-523
ד"ר מרגנית כהן
מנהלת מעבדות הוראה
02-65-86219
גב' שרה אסתיכנג'י
צוות מעבדות הוראה
02-65-84419
גב' חנאן סלמאן
צוות מעבדות הוראה
02-65-86025
מר רפי שרגאי
צוות מעבדות הוראה
02-65-85543
הוראה מקוונת
דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר נורית דורון
הוראה מקוונת
02-65-86937 סילברמן 1-400