בעלי תפקידים

בעלי תפקידים בלימודי תואר ראשון (בוגר)

דוא"ל טלפון פקס משרד
גב' קרן דניאל
מזכירה לענייני הוראה ותלמידים
02-65-86541 סילברמן 1-401
גב' שרון ברגר
מנהלנית הוראה ותלמידים
02-65-85337 02-6586103 סילברמן 1-401
גב' שרה גבריאל
מנהלנית הוראה ותלמידים
02-65-85445 סילברמן 1-401
דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר דרור הבלנה פרופ' דרור הבלנה

ראש תוכנית (בוגר)
אתגר
02-65-85878 ברמן -210
ד"ר אלון זסלבר פרופ' אלון זסלבר

ראש תוכנית (בוגר)
אתגר
02-65-85758 סילברמן 2-540
ד"ר דנה רייכמן פרופ' דנה רייכמן

ראש תוכנית (בוגר)
כימיה - ביולוגיה
02-65-86952 סילברמן 1-637
פרופ' ערן משורר פרופ' ערן משורר

ראש תוכנית (בוגר)
פסיכוביולוגיה
02-65-85161 סילברמן 2-541
פרופ' שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן

ראש תוכנית (בוגר)
פסיכוביולוגיה
02-65-85396 02-6586975 סילברמן 2-317
ד"ר יונתן צור ד"ר יונתן צור

יועץ תואר ראשון
מדעי החיים
02-65- סילברמן 1-400

 1.  ייעוץ לסטודנטים בנושאים אקדמיים, כגון:
 • סטודנט מתלבט האם כדאי לקחת קורס מסוים בשנה ב' או בשנה ג'.  
 • סטודנט מעוניין להמשיך לתואר שני ומתלבט איזה קורסים כדאי לו ללמוד במסגרת תואר הבוגר.   
  סטודנטים אלה מוזמנים להיפגש עם היועץ בשעות הקבלה או לתאם זמן מיוחד באמצעות המייל.   
 1. אישור בקשות תלמידים בנושאים הנ"ל בהתאם למדיניות הפקולטה.
 • הפנייה ליועץ בנושאים אלה תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המכון למדעי החיים. את  הטפסים למילוי ניתן למסור במזכירות החוג. (ניתן לשלוח במייל לגב' קרן דניאל ).
 • ניתן לערער על החלטות היועץ באמצעות פנייה לוועדת הערעורים של החוג.
 • אישורים על מועדי ג' ניתנים על ידי הפקולטה ולא ע"י החוג.
  שימו לב: ללא יוצא מן הכלל, החוג אינו מאשר סגירת תואר ללא השלמת מלוא נקודות הזכות, וללא השלמת כל קורסי החובה ובחירת החובה על פי הנדרש, כפי שמצוין בשנתון.