תפקידי היועצים

 1.  ייעוץ לסטודנטים בנושאים אקדמיים, כגון:
 • סטודנט מתלבט האם כדאי לקחת קורס מסוים בשנה ב' או בשנה ג'.  
 • סטודנט מעוניין להמשיך לתואר שני ומתלבט איזה קורסים כדאי לו ללמוד במסגרת תואר הבוגר.   
  סטודנטים אלה מוזמנים להיפגש עם היועץ בשעות הקבלה או לתאם זמן מיוחד באמצעות המייל.   
 1. אישור בקשות תלמידים בנושאים הנ"ל בהתאם למדיניות הפקולטה.
 • הפנייה ליועץ בנושאים אלה תתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המכון למדעי החיים. את  הטפסים למילוי ניתן למסור במזכירות החוג. (ניתן לשלוח במייל לגב' קרן דניאל ).
 • ניתן לערער על החלטות היועץ באמצעות פנייה לוועדת הערעורים של החוג.
 • אישורים על מועדי ג' ניתנים על ידי הפקולטה ולא ע"י החוג.
  שימו לב: ללא יוצא מן הכלל, החוג אינו מאשר סגירת תואר ללא השלמת מלוא נקודות הזכות, וללא השלמת כל קורסי החובה ובחירת החובה על פי הנדרש, כפי שמצוין בשנתון.