משרות הוראה לסגל זוטר (לשנה"ל תש"פ)

תלמידי מוסמך ודוקטור בשנה"ל תשפ"א רשאים להגיש מועמדותם למשרות תרגול:
  • למשרת אסיסטנט (תלמידי מחקר)
  • למשרת עוזר הוראה (תלמידי מוסמך)
לטופסי הבקשה יש לצרף קורות חיים.
תלמידים שלימודיהם הקודמים אינם מהאוניברסיטה העברית, מתבקשים לצרף גם גיליון ציונים.
 
את הבקשות יש להגיש למזכירות הוראה עד יום ראשון, 5.7.2020
 
פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות לענייני הוראה של המכון למדעי החיים: