משרות הוראה לסגל זוטר (לשנה"ל תש"פ)

תלמידי מוסמך ודוקטור בשנה"ל תש"פ רשאים להגיש מועמדותם למשרות תרגול:
  • למשרת אסיסטנט (תלמידי מחקר)
  • למשרת עוזר הוראה (תלמידי מוסמך)
לטופסי הבקשה יש לצרף קורות חיים.
תלמידים שלימודיהם הקודמים אינם מהאוניברסיטה העברית, מתבקשים לצרף גם גיליון ציונים.
 
את הבקשות יש להגיש למזכירות הוראה עד יום חמישי, 2019.07.04
 
פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות לענייני הוראה של המכון למדעי החיים: