סמינר והדגמה - Super resolution STORM microscope

מועד
18/02/2019 - 10:00 עד 19/02/2019 - 17:00
Add to Calendar

מיקום
מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Dr. Mark Harmon, ONI, Oxford

Title: A new age for super-resolution and single-molecule imaging: Meet the Nanoimager

ב- 19.2.19 תתבצע ביחידה לדימות ביולוגי הדגמה התנסות.