זקס צבי

פרופ' (אמריטוס) צבי זקס ז"ל
2007 - 1936
מורפוגנזה של צמחים
מדעי הצמח והסביבה
פרופ' צבי זקס