יום עיון לזכרו של פרופ' צבי זקס ז"ל (2017)

יום עיון לזכרו של פרופ' צבי זקס ז"ל (2017)
11/06/2017 - 12:30 עד 15:30
Add to Calendar
מועדון הסגל, בנין סילברמן

יום עיון לזכרו של פרופ' צבי זקס ז"ל (2017)

חוקר: 
Sachs Tsvi
זקס צבי

מחלקה - יחידת שירות:

תוכנית: