נוירוביולוגיה

עברית

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

נוירוביולוגיה סמינר שבועי 19.12.19
19/12/2019 - 14:00
Add to Calendar
חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Meital Oren-Suissa, Department of Neurobiology, Weizmann Institute of Science

Title: Sexually dimorphic neuronal circuits- from genes to synapses and behavior

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, דצמבר 11, 2019

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

נוירוביולוגיה סמינר שבועי 12.12.19
12/12/2019 - 14:00
Add to Calendar
חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Ari Rappoport, HUJI

Title: A Comprehensive Mechanistic Biological Theory of Brain Function 

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, דצמבר 4, 2019

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

נוירוביולוגיה סמינר שבועי 5.12.19
05/12/2019 - 12:00
Add to Calendar
חדר סמינרים, קומה 6, בניין סילברמן

Speaker: Dr. Rita Schmidt, Department of Neurobiology, WIS

Title: Towards high spatial and/or temporal resolution fMRI at ultra-high field 7T human MRI

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, נובמבר 27, 2019

The dynamic brain: synaptic plasticity and intrinsic volatility

The dynamic brain: synaptic plasticity and intrinsic volatility
28/11/2019 - 09:45 עד 18:30
Add to Calendar
חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

מחלקה - יחידת שירות:

תוכנית: 
תמונות: 
deadline date: 
רביעי, נובמבר 20, 2019

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

נוירוביולוגיה סמינר שבועי 21.11.19
21/11/2019 - 14:00
Add to Calendar
חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Naotsugu Tsuchiya,School of Psychological Sciences, Monash University

Title: A search of an isomorphism between conscious experience and structure of information: an interdisciplinary program

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, נובמבר 13, 2019

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

נוירוביולוגיה סמינר שבועי 14.11.19
14/11/2019 - 14:00
Add to Calendar
חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Oren Forkosh, Department of Animal Sciences, The Hebrew University of Jerusalem

Title: The Neurobiology of Personality: Computational Approach to Connect Genes, Behavior, and Individuality

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, נובמבר 6, 2019

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

נוירוביולוגיה סמינר שבועי 7.11.19
07/11/2019 - 14:00
Add to Calendar
חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Opher Donchin,Department of Biomedical Engineering and Zlotowski Center for Neuroscience, Ben-Gurion

Title: Noise, learning, and knowing in the motor system

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, אוקטובר 31, 2019

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

נוירוביולוגיה סמינר שבועי 31.10.19
31/10/2019 - 14:00
Add to Calendar
חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Michael Shadlen,Department of Neuroscience, Columbia University

Title: A premotor circuit responsible for flexible decision making

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, אוקטובר 23, 2019

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

נוירוביולוגיה סמינר שבועי 25.6.19
25/06/2019 - 13:00
Add to Calendar
אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Noa Ofen,Department of Psychology, Wayne State University

Title: Development of memory systems in the human brain

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, יוני 20, 2019

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

נוירוביולוגיה סמינר שבועי 11.6.19
11/06/2019 - 13:00
Add to Calendar
חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Daniela Kaufer,Department of Integrative Biology and Helen Wills Neuroscience Institute, UC Berkeley

Title: Hippocampal plasticity shaping stress vulnerability

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שני, יוני 10, 2019

עמודים