נוירוביולוגיה

עברית

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי

נוירוביולוגיה סמינר שבועי 18.3.21
18/03/2021 - 14:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

Speaker: Prof. Galit Yovel, Tel Aviv University

Title: How do humans recognize faces? Insights from biological and artificial face recognition systems

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שני, מרץ 8, 2021

נוירוביולוגיה, הרצאת דוקטורט בזום

נוירוביולוגיה הרצאת דוקטורט בזום, 9.3.21
09/03/2021 - 12:30
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/4247715554

Speaker: Gal Atlan, ELSC

Title: The Claustrum and its role in Attention and Vigilance

https://huji.zoom.us/j/4247715554

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
ראשון, מרץ 7, 2021

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי בזום

נוירוביולוגיה סמינר שבועי בזום 21.1.21
21/01/2021 - 14:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

Speaker: Prof. John Krakauer, Johns Hopkins University

Title: Two views of the Cognitive Brain

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

 

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, ינואר 14, 2021

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי בזום

נוירוביולוגיה סמינר שבועי בזום 14.1.21
14/01/2021 - 14:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/85371902138?pwd=WGhZSnZCWUx4OVRNVW1Vemw5TWNUQT09

Speaker: Prof. Jeffrey Magee,Baylor College of Medicine

Title: A directed form of plasticity shapes hippocampal representations

https://huji.zoom.us/j/85371902138?pwd=WGhZSnZCWUx4OVRNVW1Vemw5TWNUQT09

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
חמישי, ינואר 7, 2021

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי בזום

וירוביולוגיה, סמינר שבועי בזום 7.1.21
07/01/2021 - 14:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

Speaker: Prof.Yang Dan, University of California, Berkeley

Title: A motor theory of sleep control

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
רביעי, דצמבר 30, 2020

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי בזום

נוירוביולוגיה סמינר שבועי בזום 31.12.20
31/12/2020 - 14:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

Speaker: Prof.David Hansel, National Scientific Research Centre (CNRS)

Title: Theory of feature selectivity in rodent primary visual cortex

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שני, דצמבר 14, 2020

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי בזום

נוירוביולוגיה סמינר שבועי בזום 17.12.20
17/12/2020 - 14:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

Speaker: Prof.Rafael Yuste, Columbia University

Title: Can you see a thought? Neuronal ensembles as emergent units of cortical function 

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

 

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
ראשון, דצמבר 6, 2020

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי בזום

נוירוביולוגיה סמינר שבועי בזום 3.12.20
03/12/2020 - 14:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/87229328897?pwd=OHI3WVlxcnFldjIyRWdDelNGUVZiQT09

Speaker: Prof. Thomas Mrsic-Flogel, Sainsbury Wellcome Centre for Neural Circuits and Behaviour, University College London (UCL)

Title: Neural correlates of belief updates in the mouse secondary motor cortex

https://huji.zoom.us/j/87229328897?pwd=OHI3WVlxcnFldjIyRWdDelNGUVZiQT09

 

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
שני, נובמבר 30, 2020

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי בזום

נוירוביולוגיה סמינר שבועי בזום 26.11.20
26/11/2020 - 14:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/84333915929?pwd=aDg5YU9ldDBWbHE3YnZHbFllWDRpdz09

Speaker: Dr. Ziv Williams, Department of Neurosurgery, Massachusetts General Hospital Harvard Medical School

Title: Studying social cognition in mice, primates and humans

https://huji.zoom.us/j/84333915929?pwd=aDg5YU9ldDBWbHE3YnZHbFllWDRpdz09

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
ראשון, נובמבר 22, 2020

נוירוביולוגיה, סמינר שבועי בזום

נוירוביולוגיה סמינר שבועי בזום 19.11.20
19/11/2020 - 14:00
Add to Calendar
https://huji.zoom.us/j/84333915929?pwd=aDg5YU9ldDBWbHE3YnZHbFllWDRpdz09

Speaker: Prof. Timothy Behrens, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, University of Oxford

Title: Abstraction and inference in the prefrontal hippocampal circuitry

https://huji.zoom.us/j/84333915929?pwd=aDg5YU9ldDBWbHE3YnZHbFllWDRpdz09

 

Meeting ID: 843 3391 5929

Passcode: 749280

 

מחלקה - יחידת שירות:

deadline date: 
ראשון, נובמבר 15, 2020

עמודים