מדעי הצמח והסביבה

עברית

צמח סמינר שבועי 21.5.17

צמח סמינר שבועי 21.5.17
21/05/2017 - 13:00 עד 14:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, סילברמן

Speaker: Prof. Vinnie (Miriam) Altstein Inst. of Plant Protection , Entomology and the Nematology and Chemistry units, ARO

Title: Rational design of novel control agents for insect pests

מחלקה - יחידת שירות:

יום עיון לזכרה של פרופ' ליאונורה ריינהולד (2017)

יום עיון לזכרה של פרופ' ליאונורה ריינהולד (2017)
16/02/2017 - 10:00 עד 12:00
Add to Calendar
מועדון הסגל, בניין המכון למדעי החיים
חוקר: 
ריינהולד ליאונורה (נורה)

מחלקה - יחידת שירות:

עמודים